İcra ve İflas Hukuku

İcra ve İflas Hukuku

Hukuk büromuz uzmanlık alanı olarak icra hukuku alanında hizmet vermektedir. Büromuz bünyesinde;

Alacaklı açısından hızlı tebligat yoluyla hızlı ve gününde tebligat işlemleri yapılmakta olup teknik bir aksaklık olmadığı sürece kısa bir süre içinde takipler kesinleştirilmektedir. Borçlunun hileli işlemlerine karşı önlemler alınarak tüm sorgulamalar üzerinden haciz işlemleri gerçekleşmekte, borçlunun tapu kayıtlarına ve maaş bildirgelerine haciz konmakta, araçlarına da yakalama bırakılarak haciz konmaktadır. Ayrıca 3. Kişilerdeki alacaklarına da ihbarname gönderilerek ödemeler alacaklı hesabına aktarılmaktadır.

Borçlu açısından icra dosyası incelenerek tüm aşamalar incelenmekte, hukuka aykırı olarak gerçekleştirilen işlemlerin iptali için gerekli yollar takip edilmektedir. Bulunan açıklar neticesinde hacizler ve yakalamalar kaldırılmakta ve gereken noktalarda takibin iptaline gidilerek borçlunun bu yükten kurtulması sağlanmaktadır.

Ayrıca tüm ödeme taahhütleri için de danışmanlık verilmektedir.

Yazar: Feride Aloglu | www.feridealoglu.av.tr

İcra ve İflas Hukuku