Ticaret Hukuku

Ticaret Hukuku

TİCARET HUKUKU

                Dinamik ve sürekli gelişen günlük hayatımızın temel taşı olan alanlardan ticaret silsilesinin mevzuatımızda çok geniş düzenlemeleri bulunmaktadır. 14 Şubat 2011’de Resmî gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu neredeyse tüm mevzuat hükümleriyle ilişkili olup çok titiz ve detaycı çalışılması gereken bir alandır. Hukuk büromuzun bu alana ilişkin hizmetlerinden bazıları aşağıdaki gibidir.

  • Şirket Kurulumları ve Ana Sözleşmelerin Hazırlanması ,
  • Şirketlere Hukuki Danışmanlık
  • Şirket Genel kurullarının Yapılması ve Alt Yapısının Hazırlanması
  • Sözleşmelerin Tanzimi
  • Ticaret Hukukundan Doğan Davaların Takibi,
  • Haksız Rekabet davaları vb.

Ticaret hukukunun alanlarında hukuk büromuz hizmet vermektedir.

Yazar: Feride Aloglu | www.feridealoglu.av.tr