UZMANLIK ALANLARIMIZ

İdare Hukuku

Okumakta olduğunuz bu alan, vatandaş tarafından bilinen mahkeme sisteminden farklı olup vatandaş ya da kurumların idarenin işlemlerinden doğan hak kayıplarına hukuki çözümler üretilen bir alandır. İdare hukukunda mağdur edildiğinizi düşündüğünüz tüm alanlarda usuli şartlara çok dikkat etmeniz gerekecektir. Zira usulün esasa feda edildiği net bir şekilde ortaya çıkan idare mahkemelerinde, gereken işlemler usulüne ve zamanına göre yapılmadığında geri dönüşü olmayan kayıplar doğmaktadır. Hukuk büromuzda idare hukuku alanında hizmet verdiğimiz dava tiplerimizden bazıları aşağıdadır ;

  •                 Kamulaştırma
  •                 İptal Davaları ( Her türlü idari işleme karşı )
  •                 Tam Yargı Davaları
  •                 İdari Dava Dilekçelerinin Hazırlanması
  •                 İmar Mevzuatından Kaynaklanan Uyuşmazlıklar
  •                 Tam Yargı (Tazminat) Davaları
  •                 Memur İşlemlerine Binaen Açılan Disiplin Cezaları, Kurumlar Arası Geçiş vb. Davaları

Bu hizmetlerimizde İstanbul Hukuk Firmaları ile ve Eski İdare Mahkemesi Başkanıyla birlikte çalışılmaktadır.

Yazar: Feride Aloglu | www.feridealoglu.av.tr