İş Hukuku

İş Hukuku

İşçi ile işveren arasındaki ilişkileri hukuki tabanda düzenleyen 4857 Sayılı İş Kanunu’nun uygulama alanında yer alan mevzuatımızdır. Bu kanun neticesinde işverence işçinin haklarının garantiye alınması amaçlanmıştır. Haksız yere işten çıkarılmalara karşı işverenlerin ellerinde bulunan imkanlarla işçilerinin haklarının gaspı önlenmiştir. Bu alanda karşılaşılan en büyük problem işçinin mali haklarıdır. Kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, fazla mesai, yıllık izin ücreti , UGBT ücreti işçinin kanuni şartlara tabi alacakları arasında yer almaktadır. Hukuk büromuzda ;

  • İşçi Alacağı Davaları
  • İşe İade Davaları
  • SGK Hizmet Davaları alanlarında hizmet verilmektedir.

Yazar: Feride Aloglu | www.feridealoglu.av.tr

idare-hukuku