UZMANLIK ALANLARIMIZ

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU (KVKK)

Ülkemizde yeni yeni tanınmaya başlayan bu kanun temelini anayasadan alan ve uluslararası bir sözleşme ile kabul edilmiş kişinin verilerinin gizliliğini temel alan bir kanundur. 6698 sayılı yasayla yürürlüğe giren Kişisel Verileri Koruma Kanunu, sistematik şekilde veri işleyen tüm kurumların tabi olduğu bünyesinde hem idari hem teknik tedbirlerin yer aldığı çağdaş bir yasal düzenleme olarak karşımıza çıkmıştır. VERBİS sistemi ve süreleriyle dikkatleri üzerine çeken bu kanun maalesef ki toplumda bazı yanlış önyargılarla yer bulmaktadır. Öncelikle belirtmek gerekir ki kanuna tabiiyet açısından VERBİS’e kayıt için aranan şartlar baz alınsa da tüm veri işleyen kurumlar kanunun tamamından sorumludur. VERBİS’e kayıt için aranan şartlar için KVK Kurumu süre öngörse de kanunun tamamından sorumluluk 7 Nisan 2016 yılı itibariyle başlamıştır. Hukuk büromuzda veri işleyen tüm kurumlar için KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI DANIŞMANLIK PROJESİ, ortak ekip arkadaşlarımızla birlikte yürütülmektedir. Avukatlarımız yurtiçinde ve yurtdışında geçerli Uzmanlık Eğitim sertifikalarına sahiptir. Kurumların kapasite durumuna göre büromuz 2-12 kişi arasında değişen ekibiyle kanunun aradığı tüm kriterleri sağlayacak bir proje sunmaktadır. 25 Milyon Bilanço  ya da 50 çalışan şartını taşımasa da bazı özel gruplar da VERBİS’e kayıt zorunluluğu ile yükümlüdür. Unutulmamalıdır ki VERBİS kayıt şartları taşımayan kurumlar da bu kanuna tabi işlemler bünyesinde  ilgili tüm cezaların da muhatabıdır.

  • 2021 KVKK – Aydınlatma yükümlülüğüne aykırılık cezası: 9.834 TL – 196.686 TL
  • 2021 KVKK – Veri güvenliğine ilişkin yükümlülüğe aykırılık cezası: 29.503 TL – 1.966.862 TL
  • 2021 KVKK – VERBİS’e kayıt yükümlülüğüne aykırılık cezası: 39.337 TL – 1.966.862 TL
  • 2021 KVKK – Kurul tarafından verilen kararları yerine getirme yükümlülüğüne aykırılık cezası: 49.172 TL – 1.966.862 TL